North Witrac
Home
About
Offering
News
Thermia Online
News
December-09
Har du en faktura med förfallodag 30 december trots att det står 60 dagars betalning ?
Detta gäller enbart om du fått en faktura daterad 1 december och på beloppet 590:-
I december gick ett fåtal fakturor ut med en felaktighet.
Det står 60 dagars betalning men med sista betalning 30 december men förfallodatum är 30 januari.
I ett fåtal står det att det gäller t.o.m. 31/1-2010, det är naturligtvis t.o.m 30/1-2011

Augusti-08
Från och med 1 augusti är årsavgift för Thermia Online ändrad till 565:-
Startavgif och fakturaavgift är oförändrat 295:- respektive 25:-

-Connectian Ayone Sweden HB blir North Witrac AB...
Från april 2008 tar North witrac AB över uppdrag som tidigare legat i Connectian Ayone Sweden.
Fakturor för Thermia Online har samma utseende utöver ny logotyp och organisationsnummer.
Samarbetet med payex fortsätter som tidigare och post samt bankgiro förblir desamma.

-Samarbetet med Thermia Onlone expanderar...
Från juni kommer samarbetet med Thermia Online utöka att gälla även de Europeiska markanderna.

-North Witrac AB startar samarbete med Danfoss...
North Witrack inleder även samarbete med Danfoss gällande fakturering av tjänsten danfoss Online.
Det är i Europa som Danfoss levererar onlinetjänsten och även utom Sverige North Witrac kommer att samarbeta med Danfoss.


 


10001000111111111000100011111111110011001000100011110000110000001100000011001100111111111000100010001000110000001100110010101010
HomeAboutOfferingNewsThermia Online