North Witrac
Home
About
Offering
News
Thermia Online
References
Job Opportunities
Contact Us
About
North witrac AB är ett företag som arbetar inom området "trådlös spårning" mm.

-I uppdrag genom Thermia sköter vi fakturering av tjänsten Thermia Online, en tjänst för trådlös övervakning och alarmering av värmepumpar, se mer under fliken Thermia Online.

-Vi sysslar också med GPS övervakning, dvs genom trådlösa enheter som monteras i ex. bil, båt, MC, EU mopeder, gula maskiner etc. Genom ett webgränssnitt kan man sedan genom GPS eller GSM spåra enheten/bil etc och då genom en karta se var enheten befinner sig.
Oavsett det är för att hitta en stulen bil eller bara vilja veta var en utlånad moped befinner sig är det lika snabbt.
GPS enheterna är de bästa på marknaden och är svensktillverkade samt kvalitetstestade.
I dagsläget är det endast volymer på minst 50 enheter.
Kontakta oss om ni har behov av att få övervakning på er bil, eller maskinflotta, etc.

10001000111111111000100011111111110011001000100011110000110000001100000011001100111111111000100010001000110000001100110010101010
HomeAboutOfferingNewsThermia Online