North Witrac
Home
About
Offering
News
Thermia Online
Hur ser det ut
Thermia Online
Från april 2008 kommer fakturor gällande Thermia Online att göras av North Witrac AB i samabete med Payex.

Har ni fakturafrågor kontaktar ni North Witrac i första hand via e-mail
support@witrac.se eller genom telefon 0734-257221
Lämna namn och kontaktväg gärna telefonnummer så kontaktar vi er och löser era frågor.
Vill ni säga upp tjänsten görs det via
support@witrac.se

Har ni frågor om Thermia Online eller ni inte kommer åt Thermia Online är det i första hand er installatör ni ska vända er till och i andra hand Themia Support genom e-mail eller telefon 0570-81300

Vi sköter fakturering av Thermia Online på uppdrag av Themia
-Faktura har 30 dagars betalning, efter det skickas påminnelsefaktura med 50:- påslag, efter ca. 14 dagar stängs tjänsten ner.
-I de fall faktura eller påminnelsefaktura ej betalts kommer tjänsten att stängas ner ca 20 dagar efter att påminnelse faktura skickats ut, detta i överenskommelse med Thermia.

OM ni ångrar er uppsägning eller att ni inte betalat faktura går det att återskapa ert konto upp till 3 månader efter fakturadatumet. Ni får då en ny faktura med löptid som innan, alltså inte från nytt faktura datum.

Vill ni starta efter denna tid görs det som om det vore första gången med nytt simkort samt startavgift mm.

Alla fakuror har en fakturaavgift på 25:-

10001000111111111000100011111111110011001000100011110000110000001100000011001100111111111000100010001000110000001100110010101010
HomeAboutOfferingNewsThermia Online